Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về địa danh từ người dân địa phương

Di tích lịch sử
 • 132 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
32 Rue de la Monnaiemhc.lille.fr
 • 36 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 15 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 21 người địa phương đề xuất
Tượng đài/Địa danh
4 Place des Héroswww.arras.fr
 • 13 người địa phương đề xuất
History Museum
 • 12 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 8 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 8 người địa phương đề xuất
Nghĩa trang
1 Vijfwegenstraatwww.cwgc.org
 • 6 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
22 Rue Paul Doumerwww.arras.fr
 • 8 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 9 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 6 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 4 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 3 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
39 Boulevard Vaubanwww.lille.fr
 • 4 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 2 người địa phương đề xuất