Chuyển đến nội dung
)
Hiển thị kết quả cho "Pedregal de Carrasco, Ciudad de México, Quận Liên bang"

Những điều nên trải nghiệm tại Pedregal de Carrasco

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Nhà hàng
  • 2 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
“Aquie encontraras todo lo que necesitas de primera necesidad, lavanderias, tintorerias, supermercado, cafeteria, etc...”
  • 1 người địa phương đề xuất
Street Address
  • 1 người địa phương đề xuất
Siêu thị
  • 3 người địa phương đề xuất
Bệnh viện
  • 1 người địa phương đề xuất