Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Perl

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Di tích lịch sử
“Wunderschön herrgerichtete Römische Villa mit allem drum und dran. Immer ein Ausflug wert!”
  • 5 người địa phương đề xuất
Point of Interest
  • 2 người địa phương đề xuất
Locality
“- Mini Golf - Swimming Pool - Boat Cruise - Lots of Café to eat some ice cream”
  • 9 người địa phương đề xuất
Point of Interest
  • 2 người địa phương đề xuất
Point of Interest
“You can do a boat tour on the Moselle in the very touristic spot of Remich. ”
  • 1 người địa phương đề xuất
Nature Preserve
Establishment
  • 1 người địa phương đề xuất
Establishment
  • 1 người địa phương đề xuất
Sublocality Level 1
Nhà hàng Châu Âu hiện đại
$$$$