Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Phelan

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Quán cà phê
“This is a great restaurant to stop at on your way into or out of Wrightwood. It is right on the 138 and the two. If you are running early before check in time and everyone’s hungry, you’ll get a hearty meal here! Or, on your way out of town, it’s a great place to stop. ”
  • 4 người địa phương đề xuất
Point of Interest
“Local family whose property was featured on an episode of Extreme Home Makeover. Their ranch is dedicated to the rescue of wild and exotic animals. Enjoy the close viewing of large cats, desert tortoises, indoor reptile and forest animals. Dirt road access.”
  • 3 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
  • 1 người địa phương đề xuất
Pharmacy
$$
Phòng trưng bày nghệ thuật
  • 1 người địa phương đề xuất
Gun Shop
  • 1 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
  • 1 người địa phương đề xuất
Siêu thị
$$
  • 2 người địa phương đề xuất
Locality
  • 1 người địa phương đề xuất