Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về công viên từ người dân địa phương

Di tích lịch sử
North 6th Streetwww.nps.gov
 • 197 người địa phương đề xuất
Công viên
301 South Christopher Columbus Boulevardwww.sprucestreetharborpark.com
 • 156 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 71 người địa phương đề xuất
Công viên
200 North 6th Streetwww.historicphiladelphia.org
 • 41 người địa phương đề xuất
National Park
 • 40 người địa phương đề xuất
Công viên
1301 North Beach Streetpenntreatypark.org
 • 47 người địa phương đề xuất
Quảng trường
210 West Washington Squarewww.nps.gov
 • 34 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 34 người địa phương đề xuất
Skating Rink
101 South Christopher Columbus Boulevardwww.delawareriverwaterfront.com
 • 17 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
532 North 7th Streetwww.nps.gov
 • 5 người địa phương đề xuất
Công viên
913 North 3rd Streetplacemaking.pps.org
 • 15 người địa phương đề xuất
Quảng trường
 • 8 người địa phương đề xuất
Công viên
1359 N Delaware Avepenntreatyparkplace.com
 • 5 người địa phương đề xuất
Aquarium
701 Market Streetwww.libertybellagency.com
 • 1 người địa phương đề xuất
Playground
319 Delancey Streetwww.threebearspark.org
 • 4 người địa phương đề xuất
Công viên
339 Walnut Stwww.nps.gov
 • 1 người địa phương đề xuất