Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Smiths Beach

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Store
“Close to great family friendly beaches. Welcoming and buzzing vibe. Awesome sausage rolls and homely food. Incredibly friendly staff team.”
  • 14 người địa phương đề xuất
Store
“Take a surf lesson with Island Surf School, qualified and friendly instructors who will ensure you have a great time”
  • 4 người địa phương đề xuất
Locality
“Smiths Beach is a popular surf beach with Life guards. Only 10 min walk from our Guesthouse. Lovely beach & great surf. ”
  • 26 người địa phương đề xuất
Surf Spot
“Surfside beach which is quiter than Smiths Beach. Suitable for children at low tide. great beginners surf beach.”
  • 2 người địa phương đề xuất
Natural Feature
  • 1 người địa phương đề xuất
Surf Spot
  • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest
“Learn to surf for all ages. Jess is an amazing teacher. she taught me to surf in my late 40's. carolyn”
  • 1 người địa phương đề xuất
Cửa hàng tạp hóa
  • 1 người địa phương đề xuất

Nhà hàng hàng đầu

Store
“Close to great family friendly beaches. Welcoming and buzzing vibe. Awesome sausage rolls and homely food. Incredibly friendly staff team.”
  • 14 người địa phương đề xuất

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở Smiths Beach