Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về đường mòn đi bộ từ người dân địa phương

Mountain
 • 515 người địa phương đề xuất
Công viên
625 North Galvin Parkwaywww.phoenix.gov
 • 156 người địa phương đề xuất
Đường mòn
 • 154 người địa phương đề xuất
Đường mòn
4925 East McDonald Drivewww.phoenix.gov
 • 39 người địa phương đề xuất
Đường mòn
 • 27 người địa phương đề xuất
Đường mòn
9200 40th Stwww.phoenix.gov
 • 13 người địa phương đề xuất
Đường mòn
 • 11 người địa phương đề xuất
Đường mòn
8610 South 24th Streetwww.phoenix.gov
 • 12 người địa phương đề xuất
Đường mòn
1600 E Sonoran Desert Drwww.phoenix.gov
 • 7 người địa phương đề xuất
Đường mòn
2701 E Squaw Peak Drwww.phoenix.gov
 • 17 người địa phương đề xuất
Đường mòn
4500 South 48th Streetwww.phoenix.gov
 • 7 người địa phương đề xuất
Đường mòn
15200-15498 S 19th Ave
 • 4 người địa phương đề xuất
Đường mòn
1600 East Sonoran Desert Drivewww.phoenix.gov
 • 6 người địa phương đề xuất
Đường mòn
15600 N 16th Stwww.phoenix.gov
 • 3 người địa phương đề xuất
Đường mòn
 • 3 người địa phương đề xuất
Đường mòn
15800 North 16th Streetwww.phoenix.gov
 • 6 người địa phương đề xuất