Chuyển đến nội dung

Điểm tham quan và địa danh tại Piedmont

Bảo tàng nghệ thuật

Bảo tàng Nghệ thuật
 • 171 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
8 Piazza del Duomowww.museodelnovecento.org
 • 128 người địa phương đề xuất
Science Museum
21 Via San Vittorewww.museoscienza.org
 • 136 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
6 Viale Emilio Alemagnawww.triennale.org
 • 126 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
2 Piazza di Santa Maria delle Graziecenacolovinciano.vivaticket.it
 • 103 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
59 Rue du Forumwww.gianadda.ch
 • 67 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
11 Via San Domenicowww.maotorino.it
 • 73 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
31 Via Magentawww.gamtorino.it
 • 53 người địa phương đề xuất

Trải nghiệm liên quan tới địa danh

Bảo tàng lịch sử

History Museum
6 Via Accademia delle Scienzewww.museoegizio.it
 • 214 người địa phương đề xuất
Lâu đài
21 Avenue de Chillonwww.chillon.ch
 • 74 người địa phương đề xuất
History Museum
 • 33 người địa phương đề xuất
Cảnh đẹp
 • 39 người địa phương đề xuất
History Museum
5 Via Accademia delle Scienzewww.museorisorgimentotorino.it
 • 27 người địa phương đề xuất
Tượng đài/Địa danh
107 Viale Virgilio
 • 35 người địa phương đề xuất
History Museum
 • 17 người địa phương đề xuất
History Museum
28 Via San Domenicowww.sindone.it
 • 25 người địa phương đề xuất

Tour tham quan tìm hiểu lịch sử

Nơi ngắm cảnh tuyệt đẹp

Công viên
 • 220 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
13 Via Santa Caterinawww.santacaterinadelsasso.com
 • 91 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
73 Strada della Basilica di Supergawww.basilicadisuperga.com
 • 53 người địa phương đề xuất
Cảnh đẹp
 • 39 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 40 người địa phương đề xuất
Nature Preserve
5 Via Battorezzawww.grottediborgio.it
 • 18 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
14 Via alla Sacrawww.sacradisanmichele.com
 • 30 người địa phương đề xuất
Mountain
 • 19 người địa phương đề xuất

Tour tham quan kiến trúc

Di tích lịch sử

Nhà thờ
 • 254 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 206 người địa phương đề xuất
Museum
1 Via Guido Monzinowww.fondoambiente.it
 • 105 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
2 Piazza di Santa Maria delle Graziecenacolovinciano.vivaticket.it
 • 103 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 76 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
13 Via Santa Caterinawww.santacaterinadelsasso.com
 • 91 người địa phương đề xuất
Tượng đài/Địa danh
 • 159 người địa phương đề xuất
Lâu đài
21 Avenue de Chillonwww.chillon.ch
 • 74 người địa phương đề xuất

Tour tham quan nghệ thuật và bảo tàng

Thư viện

Bảo tàng Nghệ thuật
2 Piazza Pio XIwww.ambrosiana.eu
 • 57 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
3 Piazzale Monte dei Cappucciniwww.cappuccinipiemonte.it
 • 55 người địa phương đề xuất
Museum
65 Corso Magentawww.vignadileonardo.com
 • 13 người địa phương đề xuất
Library
 • 15 người địa phương đề xuất
Cultural Center
14 Via Federico Confalonieri
Library
6 Corso di Porta Vittoriawww.comune.milano.it
 • 7 người địa phương đề xuất
Library
2 Via Torre del Lebbrosobiblio.regione.vda.it
 • 6 người địa phương đề xuất
Hiệu sách
5 Via Ulrico Hoepliwww.hoepli.it
 • 6 người địa phương đề xuất

Tất cả trải nghiệm về lịch sử

0