Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về viện bảo tàng từ người dân địa phương

Bảo tàng Nghệ thuật
117 Sandusky Streetwww.warhol.org
 • 96 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
500 Sampsonia Waymattress.org
 • 68 người địa phương đề xuất
History Museum
4400 Forbes Avenuewww.carnegiemnh.org
 • 50 người địa phương đề xuất
Science Museum
 • 57 người địa phương đề xuất
Museum
4400 Forbes Avecmoa.org
 • 44 người địa phương đề xuất
History Museum
1212 Smallman Streetwww.heinzhistorycenter.org
 • 47 người địa phương đề xuất
Vườn điêu khắc
1501 Arch Streetrandy.land
 • 44 người địa phương đề xuất
Museum
10 Children's Waywww.pittsburghkids.org
 • 34 người địa phương đề xuất
Phòng trưng bày nghệ thuật
7227 Reynolds Streetwww.thefrickpittsburgh.org
 • 24 người địa phương đề xuất
Bicycle Store
1800 Columbus Avewww.bicycleheaven.org
 • 17 người địa phương đề xuất
Museum
4400 Forbes Avenuewww.carnegiemuseums.org
 • 15 người địa phương đề xuất
Museum
601 Commonwealth Placewww.fortpittmuseum.org
 • 9 người địa phương đề xuất
Cảnh đẹp
1197 West Carson Streetwww.duquesneincline.org
 • 44 người địa phương đề xuất
Museum
 • 3 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
500 Sampsonia Way
 • 3 người địa phương đề xuất
Museum
4913 Penn Avenuewww.postnatural.org
 • 6 người địa phương đề xuất