Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Portopetro

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Natural Feature
“Lovely small marina with shops and great restaurants overlooking the marina and sea.”
 • 8 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Tây Ban Nha
$$
“Great staff, fantastic location in a nearby fishing village with views over the harbour”
 • 7 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Tây Ban Nha
$$
“Best sepia a la plancha! On the harbour (dont eat inside but on the terrace!) typical Spanish”
 • 9 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Locality
“This lovely, enchanting fishing village is nice for a walk in the evening. Colourful fishing boats are rolling gently in the small harbour.”
 • 13 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Địa Trung Hải
$$
Nhà hàng
“GREAT FAMILY RESTAURANT, NICE FRESHLY MADE FOOD - PAELLA, TYPICAL DISHES. FAIRLY PRICED. HIDDEN IN THE MARINA OF PORTO PETRO.”
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Spa
“the beautiful natural bay that surrounds it. Responsible for the attraction of numerous tourists are the spectacular views from the bay along with the coves hiding in it. Here they come lured by the innate charisma,”
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
$$
Quầy bar Cocktail
$$
Grocery or Supermarket
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Lodging
 • 1 người địa phương đề xuất

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng Tây Ban Nha
“Great staff, fantastic location in a nearby fishing village with views over the harbour”
 • 7 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Tây Ban Nha
“Best sepia a la plancha! On the harbour (dont eat inside but on the terrace!) typical Spanish”
 • 9 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Địa Trung Hải
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“GREAT FAMILY RESTAURANT, NICE FRESHLY MADE FOOD - PAELLA, TYPICAL DISHES. FAIRLY PRICED. HIDDEN IN THE MARINA OF PORTO PETRO.”
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng

Khám phá Portopetro

Sách hướng dẫn từ các chủ nhà địa phương

Khám phá thêm trên Airbnb

Nơi ở tại Portopetro

Trải nghiệm ở Portopetro