Chuyển đến nội dung

Đồ ăn và nhà hàng tại Pržno

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng Hải sản
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“This is a famous restaurant for locals. Grill and seafood are famous between locals. Their prices are very good as well. ”
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Прекрасная кухня (особенно по морепродуктовой части), душевное обслуживание”
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Hải sản
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“If you're staying in Budva you should definitely pay a visit to Pržno village, have dinner and some good wine by the sea. ”
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
0