Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về viện bảo tàng từ người dân địa phương

Quảng trường
 • 64 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
 • 32 người địa phương đề xuất
Địa điểm biểu diễn nghệ thuật
 • 35 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 22 người địa phương đề xuất
Phòng trưng bày nghệ thuật
2 Piazza San Matteo In Soartawww.sbappsae-pi.beniculturali.it
 • 26 người địa phương đề xuất
History Museum
7 Viale Rinaldo Piaggiowww.museopiaggio.it
 • 28 người địa phương đề xuất
Cảnh đẹp
266 Viale Giacomo Puccini
 • 18 người địa phương đề xuất
History Museum
 • 20 người địa phương đề xuất
Museum
 • 9 người địa phương đề xuất
Museum
17 Piazza del Duomowww.opapisa.it
 • 6 người địa phương đề xuất
Museum
79 Via Romawww.msn.unipi.it
 • 10 người địa phương đề xuất
Museum
3 Piazza XX Settembrewww.torturemuseum.it
 • 3 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
29 Via Pietro Toselli
 • 10 người địa phương đề xuất