Chuyển đến nội dung

Mua sắm tại Reykjavík

Cửa hiệu hàng đầu

Phòng hòa nhạc
2 Austurbakkiwww.epal.is
 • 235 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
 • 131 người địa phương đề xuất
Quán kem
 • 116 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
36 Laugavegursandholt.is
 • 56 người địa phương đề xuất
Cửa hàng rượu vang
10a Austurstrætiwww.vinbudin.is
 • 47 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
42 Skólavörðustígurwww.samkaup.is
 • 55 người địa phương đề xuất
Cửa hàng quần áo
16 Skólavörðustígurwww.geysir.com
 • 34 người địa phương đề xuất
Quán kem
 • 61 người địa phương đề xuất

Trung tâm mua sắm

Trung tâm mua sắm
54 Hvassaleitiwww.kringlan.is
 • 112 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 79 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 23 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 9 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 10 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
59 Laugavegur
 • 7 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 9 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 8 người địa phương đề xuất

Chợ

Chợ cá
 • 6 người địa phương đề xuất
Siêu thị
1 Hörgatúnwww.hagkaup.is
 • 25 người địa phương đề xuất
0