Chuyển đến nội dung

Mua sắm tại Colonna, City of Rome

Cửa hiệu hàng đầu

Quán kem
40 Via degli Uffici del Vicariowww.giolitti.it
 • 58 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
29 Piazza di S. Lorenzo in Lucinawww.ciampini.com
 • 26 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
84 Via degli Orfaniwww.tazzadorocoffeeshop.com
 • 38 người địa phương đề xuất
Quán kem
3 Piazza della Maddalenasancrispinoalpantheon.com
 • 17 người địa phương đề xuất
Quán kem
335 Via del Corsowww.venchi.com
 • 6 người địa phương đề xuất
Quán rượu vang
 • 13 người địa phương đề xuất
Cửa hàng quần áo
189 Via del Corsowww.zara.com
 • 3 người địa phương đề xuất
Cửa hàng boutique
8 Via dei Condottion.gucci.com
 • 5 người địa phương đề xuất

Trải nghiệm mua sắm

Trung tâm mua sắm

Trung tâm mua sắm
23 Via dei Due Macelliwww.rinascente.it
 • 34 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 13 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 3 người địa phương đề xuất
Cửa hàng quần áo
17 Largo Chigiwww.rinascente.it
 • 1 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 2 người địa phương đề xuất

Chợ

Chợ
80 Via Francesco Crispi
 • 4 người địa phương đề xuất
0