Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Ripatransone

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Locality
“The "Fire Horse" festival. Normally early May. Get there early to get the best views; if your feeling brave sit on the steps of the main church. Evening event, but sun glasses are a must. ”
  • 11 người địa phương đề xuất
Công viên
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
$
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
Tiệm bánh
  • 1 người địa phương đề xuất
Locality
  • 1 người địa phương đề xuất