Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Rome, Italy"

Đề xuất hàng đầu về các khu vườn từ người dân địa phương

Cảnh đẹp
 • 173 người địa phương đề xuất
Vườn điêu khắc
 • 99 người địa phương đề xuất
Vườn
 • 14 người địa phương đề xuất
Tượng đài/Địa danh
 • 15 người địa phương đề xuất
Vườn điêu khắc
 • 6 người địa phương đề xuất
Vườn
18 Via Cardinal Massaiawww.aldobrandini.it
 • 4 người địa phương đề xuất
Vườn
 • 5 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 6 người địa phương đề xuất
Vườn điêu khắc
Khu vực lân cận
 • 2 người địa phương đề xuất
Vườn
48 Strada Comunale di Palo
 • 1 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 2 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 3 người địa phương đề xuất
Vườn
 • 2 người địa phương đề xuất
Vườn
 • 1 người địa phương đề xuất