Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về công viên từ người dân địa phương

Công viên
  • 19 người địa phương đề xuất
Công viên
  • 4 người địa phương đề xuất
Công viên
  • 7 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
  • 6 người địa phương đề xuất
Công viên
  • 3 người địa phương đề xuất
Công viên
  • 4 người địa phương đề xuất
Công viên
  • 1 người địa phương đề xuất
Công viên
13 ul. "Konstantin Irechek"
  • 2 người địa phương đề xuất
Công viên
  • 2 người địa phương đề xuất
Công viên
61 bul. "Sankt Peterburg"
  • 1 người địa phương đề xuất
Công viên
1 ul. "Pazarishte"