Chuyển đến nội dung

Mua sắm tại Rosarito

Cửa hiệu hàng đầu

Câu lạc bộ đêm
  • 67 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Ý
Km. 28 Rosarito - Ensenadawww.betuccinispizzeria.com
  • 31 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
235 Carr. Transpeninsularwww.facebook.com
  • 12 người địa phương đề xuất
Big Box Store
300 Carr. Libre Tijuana-Rosaritowww.walmart.com.mx
  • 23 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
3135 Blvd. Popotla
  • 6 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
  • 2 người địa phương đề xuất
Store
VIDRIERA LA PLAYA Blvd. Benito Juárezwww.rosaritooceansports.com
  • 2 người địa phương đề xuất

Trung tâm mua sắm

Trung tâm mua sắm
  • 9 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
5 Ébano
Trung tâm mua sắm
2081 Calle José Haros Aguilar

Chợ

Cửa hàng tạp hóa
  • 9 người địa phương đề xuất
Chợ
562 Carr. Libre Tijuana Ensenadawww.elflorido.com.mx
0