Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về công viên từ người dân địa phương

Museum
49-51 Djurgårdsslättenwww.skansen.se
 • 226 người địa phương đề xuất
Soccer Field
 • 126 người địa phương đề xuất
Công viên
6 Smedsuddsvägenwww.stockholm.se
 • 96 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 89 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 47 người địa phương đề xuất
Quảng trường
 • 49 người địa phương đề xuất
Công viên
26 Bastugatanwww.stockholm.se
 • 42 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
68 Katarina Bangatawww.restaurangbleck.se
 • 33 người địa phương đề xuất
Công viên
2 Smedsuddsvägenwww.boulebar.se
 • 30 người địa phương đề xuất
Playground
 • 23 người địa phương đề xuất
Công viên
33 Tideliusgatanwww.stockholm.se
 • 17 người địa phương đề xuất
Playground
1A Bjurholmsgatanwww.stockholm.se
 • 13 người địa phương đề xuất
Công viên
24A Bastugatan
 • 11 người địa phương đề xuất
Công viên
45 Götgatanwww.stockholm.se
 • 7 người địa phương đề xuất
Playground
17 Högalids kyrkvägwww.stockholm.se
 • 4 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 6 người địa phương đề xuất