Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Satte, Saitama Prefecture"

Những điều nên trải nghiệm tại Satte

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Museum
“千葉県立関宿城博物館 - Restored Castle from the Edo Period, museum with an impressive collection of models and artefacts on how the river system was literally chapped by hand. Tone-Edo rivers. Cycling 11.2km.”
  • 2 người địa phương đề xuất
Công viên
“幸手権現堂桜堤 - Great hiking route along the river from home to Gongendo Park, cherry blossom and seasonal flower bank. Sakura Festival in early April. Hiking 5km.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Premise
“JA埼玉みずほ農産物直売所さくらファーム - Farmer's Market, fresh fruit and vegetables from the neighbourhood. Cycling 5km. (Drive together at house shopping day)”
  • 1 người địa phương đề xuất
Natural Feature
“極楽湯幸手店 - Traditional thermal baths and restaurant. Local atmosphere, great to end up your day. One station by train.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Premise
“Tonkatsu Restaurant, - breaded, deep-fried pork cutlet. Traditional style atmosphere with tatami and low tables.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Ga tàu
“幸手市 - Satte, old town that grow into an active city with restaurants, bars, stores, thermal baths, temples and shrines. One station by train.”
  • 1 người địa phương đề xuất