Chuyển đến nội dung

Điểm tham quan và địa danh tại Salerno

Trải nghiệm liên quan tới địa danh

Bảo tàng lịch sử

History Museum
  • 1 người địa phương đề xuất

Nơi ngắm cảnh tuyệt đẹp

Cảnh đẹp
Cảnh đẹp

Di tích lịch sử

Di tích lịch sử
1 Vicolo Ferrante Sanseverinowww.giardinodellaminerva.it
  • 45 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
10 Piazzetta Francesco Cerenza

Tour tham quan nghệ thuật và bảo tàng

Thư viện

Library
1 Via Valerio Laspro
  • 1 người địa phương đề xuất
0