Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "상암동, 마포구, 서울특별시"

Đồ ăn và nhà hàng tại Mapo-gu

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
“육개장과 육갈비탕을 파는 곳인데 라면으로도 변경이 가능하고 아직까지는 크게 웨이팅 없는 곳인데 정말 맛있습니다. 집에서 멀지 않아 소주에 드셔도 되고, 오전에 아침으로 드셔도 좋아요 ”
  • 3 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
Nhà hàng
“One of the restaurants recommended by Baba. I recommend this place if you want to spend a beautiful evening. The food is so delicious. However, reservations are not possible. It is a restaurant where you need to wait.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất

Quán cà phê

Quán cà phê
“If you're a heavy Instagram user, probably you've seen this cafe. this is the cafe has vending machine door, look incredibly cute. You'll have great time to take a funny picture here.”
  • 3 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
Quán cà phê
  • 2 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
Quán cà phê
Quán cà phê
“DMC역 6번 출구에 위치한 24시 대형 카페입니다 :) 시험기간에는 밤샘공부를 하러 자주 갔어요. 밤 12시부터 아침 5시까지는 먹물 식빵을 주문하면 커피를 서비스로 줍니다 :)”
  • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
  • 1 người địa phương đề xuất

Tiệm bánh

Tiệm bánh
0