Chuyển đến nội dung

Đồ ăn và nhà hàng tại Sangye-dong

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
“통갈치구이로 유명한 춘심이네가 인근에 있습니다. 제주도에서 가장 손님이 많은 곳 중 하나죠. 1미터에 달하는 통갈치를 구워와 눈 앞에서 먹기 좋게 발라줍니다. 다소 비싸기 하지만 많은 분들이 찾고 있습니다. ”
  • 4 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Hàn Quốc
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng

Quán cà phê

0