Chuyển đến nội dung

Mua sắm tại Sarawak

Cửa hiệu hàng đầu

Trung tâm mua sắm
 • 11 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
 • 3 người địa phương đề xuất
Store
 • 5 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
699 Jalan Sanyanwww.parkson.com.my
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
 • 1 người địa phương đề xuất
Store
Lot 11856,Blok 16 801-2B Jalan Tun Jugah
Tiệm bánh
43 Jalan Brookemiracakehouse.com
 • 2 người địa phương đề xuất

Trung tâm mua sắm

Trung tâm mua sắm
 • 12 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 11 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
88 Pearl Streetwww.plazamerdeka.com
 • 2 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 3 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
1 Jalan Songwww.cityone.com.my
 • 4 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 2 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 2 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 2 người địa phương đề xuất

Chợ

Khu ăn uống
 • 2 người địa phương đề xuất
Khu ăn uống
110 Jalan Petanak
Trung tâm mua sắm
Chợ
 • 1 người địa phương đề xuất
0