Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Shawnigan Lake

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Cửa hàng rượu
“Burgers are really good. Atmosphere country kitsch, and a little blue collar. Not Kim's cup of tea, but really, the burgers are good! ”
 • 9 người địa phương đề xuất
School
“Shawnigan Lake School is an independent boarding school for Grades 8-12 on Canada's West Coast. Our modern, diverse and innovative programming helps shape the next generation of global leaders.”
 • 4 người địa phương đề xuất
Point of Interest
“This sandy beach is a five-minute walk from the B&B. This is a sandy beach popular with families.”
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Công viên
“This sandy beach is a five-minute walk to the east from the B&B. This beach is popular with families.”
 • 2 người địa phương đề xuất
Establishment
“Great place to take the little ones for a swim on the beach. Very shallow water for quite a distance. Lots of sand. Mason's variety store for your ice cream fix.”
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Good local food, a five-minute walk from the B&B. Located above Mason's Store.”
 • 2 người địa phương đề xuất
Locality
“What a beautiful lake. Sandy beaches, boating, quaint restaurants, museum, spa. ”
 • 8 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán đồ ăn nhẹ
$
“Just a five-minute walk from the B&B, this store sells many food items, has its own bakery and an Automated Teller (ATM) kiosk.”
 • 3 người địa phương đề xuất

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Good local food, a five-minute walk from the B&B. Located above Mason's Store.”
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở Shawnigan Lake