Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Shiloh

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Quán cà phê
$$
Nhà hàng Thái
$$
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
$$
“panera.com Did you know that Panera started in St. Louis? Locally it is known as St. Louis Bread Company (or Bread Co.)”
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Mỹ
$$
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán bar
$$
“Chain restaurant with good American and bar food. Happy hour specials. 54thstreetgrill.com”
 • 1 người địa phương đề xuất
Florist
“Great grocery store. Worth the drive. Excellent deli, olive bar, cheese selection, plus everyday groceries.”
 • 1 người địa phương đề xuất
Meal Takeaway
$
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Pizza
$$
Nhà hàng
$$
 • 1 người địa phương đề xuất
Street Address
“thejoint.com Convenient chiropractic care, open 7 days a week. $29 adjustment. $19 for first visit. (Lesley is the franchisee for this location)”
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán bar
$
“Reasonably priced Mexican choices. Huge burritos, quesadillas, tacos and bowls. Soda machine with every Coke product on the market. Outdoor dining.”
 • 1 người địa phương đề xuất

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng Thái
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
“panera.com Did you know that Panera started in St. Louis? Locally it is known as St. Louis Bread Company (or Bread Co.)”
 • 3 người địa phương đề xuất
Quán bar
“Chain restaurant with good American and bar food. Happy hour specials. 54thstreetgrill.com”
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Mỹ
 • 1 người địa phương đề xuất
Meal Takeaway
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán bar
“Reasonably priced Mexican choices. Huge burritos, quesadillas, tacos and bowls. Soda machine with every Coke product on the market. Outdoor dining.”
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở Shiloh