Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Solčava

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Grocery or Supermarket
Point of Interest
  • 1 người địa phương đề xuất
Locality
“perfect easy hike in the valley, 40 min walking in one direction, small height difference, suitable for small children”
  • 2 người địa phương đề xuất
Locality
“Visit the Rinka center in Solčava. It has a lovely caffe in the upper floor and a exhibition of local crafts and wildlife photos in the lower floor.”
  • 1 người địa phương đề xuất