Chuyển đến nội dung

Đồ ăn và nhà hàng tại South Gate

Nhà hàng hàng đầu

Sòng bạc
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 2 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
Nhà hàng
“Such a beautiful outdoor patio looking across the harbor into downtown Long Beach. Take the water taxi for an added adventure.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Cửa hàng sandwich
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Los Andes Peruvian Restaurant, 8330 Long Beach Blvd, South Gate, CA 90280, reasonable prices, menu from 11am to 3pm for only $ 11.00.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Quán Burger
“Go to burger spot, excellent tasting burgers and they give you ALOT of fries”
  • 1 người địa phương đề xuất

Quán cà phê

Sòng bạc
  • 2 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
Quán cà phê
  • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
Quán cà phê
Quán cà phê
  • 1 người địa phương đề xuất

Tiệm bánh

Sòng bạc
  • 2 người địa phương đề xuất
0