Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về viện bảo tàng từ người dân địa phương

Tượng đài/Địa danh
21號 Zhongshan South Roadwww.cksmh.gov.tw
 • 98 người địa phương đề xuất
History Museum
221 Sec 2, Zhi Shan Rdwww.npm.gov.tw
 • 83 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
181號 Section 3, Zhongshan N Rdwww.tfam.museum
 • 40 người địa phương đề xuất
History Museum
 • 22 người địa phương đề xuất
History Museum
2 Zhōngshān Roadbeitoumuseum.taipei.gov.tw
 • 32 người địa phương đề xuất
Museum
39號 Chang'an West Roadwww.mocataipei.org.tw
 • 24 người địa phương đề xuất
Vườn
9號 Ximen Streetwww.linfamily.ntpc.gov.tw
 • 20 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
200號 Wenhua Roadwww.ceramics.ntpc.gov.tw
 • 7 người địa phương đề xuất
Museum
 • 5 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
96 Section 1, Jianguo North Roadwww.mmot.com.tw
 • 9 người địa phương đề xuất
Museum
30 Lane 6, Section 1, Zhongzheng Roadwww.facebook.com
 • 3 người địa phương đề xuất
Museum
2 Xiangyang Roadwww.ntm.gov.tw
 • 11 người địa phương đề xuất
Phòng trưng bày nghệ thuật
7號 Beiping East Roadwww.artistvillage.org
 • 2 người địa phương đề xuất
Convention Center
 • 6 người địa phương đề xuất
Museum
177 Xining S Rdwww.riverside.com.tw
 • 3 người địa phương đề xuất
Museum
 • 1 người địa phương đề xuất