Chuyển đến nội dung

Mua sắm tại The Glebe, Ottawa

Cửa hiệu hàng đầu

Grocery or Supermarket
64 Isabella Streetloblaws.ca
  • 33 người địa phương đề xuất
Cửa hàng bánh mì vòng
  • 30 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
817 Bank Streetwww.wildoat.ca
  • 23 người địa phương đề xuất
Quán kem
1103 Bank Stwww.slgelato.com
  • 30 người địa phương đề xuất
Cửa hàng rượu
  • 5 người địa phương đề xuất
Đồ ăn
  • 11 người địa phương đề xuất
Quán ăn sáng
564 Gladstone Avewww.redapron.ca
  • 15 người địa phương đề xuất
Cửa hàng rượu
465 Bank Stwww.lcbo.com
  • 7 người địa phương đề xuất

Chợ

Chợ nông sản
1015 Bank Streetottawafarmersmarket.ca
  • 3 người địa phương đề xuất
0