Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về viện bảo tàng từ người dân địa phương

History Museum
15 Dionysiou Areopagitouwww.theacropolismuseum.gr
 • 483 người địa phương đề xuất
History Museum
44 28is Oktovriouwww.namuseum.gr
 • 279 người địa phương đề xuất
Museum
1 Koumpariwww.benaki.gr
 • 155 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
 • 65 người địa phương đề xuất
History Museum
4 Neofitou Doukawww.cycladic.gr
 • 69 người địa phương đề xuất
Museum
138 Pireos
 • 51 người địa phương đề xuất
History Museum
 • 61 người địa phương đề xuất
History Museum
 • 50 người địa phương đề xuất
History Museum
 • 21 người địa phương đề xuất
Museum
 • 21 người địa phương đề xuất
Museum
12 Eleftheriou Venizelouwww.enma.gr
 • 35 người địa phương đề xuất
Planetarium
 • 24 người địa phương đề xuất
Museum
 • 9 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 19 người địa phương đề xuất
Cultural Center
 • 24 người địa phương đề xuất