Chuyển đến nội dung

Điểm tham quan và địa danh tại Ugljan

Trải nghiệm liên quan tới địa danh

Bảo tàng lịch sử

History Museum
4 Poljana Pape Aleksandra IIInmz.hr
 • 5 người địa phương đề xuất
History Museum
 • 12 người địa phương đề xuất
History Museum
 • 3 người địa phương đề xuất
History Museum
History Museum
5 Trg pet bunara
 • 2 người địa phương đề xuất

Nơi ngắm cảnh tuyệt đẹp

Cảnh đẹp
 • 21 người địa phương đề xuất
Cảnh đẹp
 • 8 người địa phương đề xuất

Di tích lịch sử

Di tích lịch sử
3 Poljana Šime Budinićawww.knezeva.hr
 • 12 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
Di tích lịch sử
1 Trg pet bunara
Di tích lịch sử
 • 1 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 1 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
4 Trg Svete Stošije
 • 1 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử

Thư viện

Library
11 Ulica Stjepana Radićawww.gkzd.hr
 • 1 người địa phương đề xuất
0