Chuyển đến nội dung

Điểm tham quan và địa danh tại Ukrainian Village, Manhattan

Bảo tàng nghệ thuật

Museum
222 East 6th Streetwww.ukrainianmuseum.org
  • 2 người địa phương đề xuất

Trải nghiệm liên quan tới địa danh

Bảo tàng lịch sử

History Museum
29 East 4th Streetwww.merchantshouse.org
  • 13 người địa phương đề xuất
History Museum
  • 4 người địa phương đề xuất

Tour tham quan tìm hiểu lịch sử

Nơi ngắm cảnh tuyệt đẹp

Cảnh đẹp
504 East 12th Street
  • 4 người địa phương đề xuất

Tour tham quan kiến trúc

Di tích lịch sử

History Museum
29 East 4th Streetwww.merchantshouse.org
  • 13 người địa phương đề xuất

Tour tham quan nghệ thuật và bảo tàng

Thư viện

Library
331 East 10th Street
  • 2 người địa phương đề xuất
Library
135 2nd Avenuewww.nypl.org
  • 4 người địa phương đề xuất

Tất cả trải nghiệm về lịch sử

0