Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về công viên từ người dân địa phương

Công viên
5520 Ravenna Avenue Northeastwww.seattle.gov
 • 53 người địa phương đề xuất
Công viên
5849 15th Avenue Northeastwww.seattle.gov
 • 17 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Pizza
660 Northeast Northlake Waywww.northlaketavern.com
 • 8 người địa phương đề xuất
Công viên
3501 Northeast 41st Streetbotanicgardens.uw.edu
 • 7 người địa phương đề xuất
Công viên
3501 Northeast 41st Streetbotanicgardens.uw.edu
 • 6 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 4 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 4 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 2 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 1 người địa phương đề xuất
Công viên
6215 24th Ave NEwww.seattle.gov
 • 1 người địa phương đề xuất
Vườn
 • 1 người địa phương đề xuất