Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Sakore Nagar, Viman Nagar, Pune, Maharashtra"

Những điều nên trải nghiệm tại Viman Nagar

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Car Rental
“book your self drive car from zoomcar.com. Viman nagar is the nearest pickup location and they do home delivery also if booked 3 hours in advance”
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
Point of Interest
  • 2 người địa phương đề xuất
Point of Interest
“Close by IT Hub for corporate guests, in case their office is located there.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest
Quán cà phê
  • 1 người địa phương đề xuất