Chuyển đến nội dung

Đồ ăn và nhà hàng tại Vrachati

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Τhe most tasty crepe in Greece. Salted or sweet this crepe is a taste of paradise! you will find it on the beach of Vrachati”
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Hải sản
Nhà hàng
“Another great choice for enjoying a nice souvlaki. Quite filling portions, very good quality food and excellent salads. And this shop is another affordable food choice!”
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“It is the first souvlaki-restaurant you will come across in Vrahati. Very good quality, very nice skewer, very nice meat. It is a cheap choice for dining.”
 • 1 người địa phương đề xuất

Quán cà phê

Quán cà phê
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
 • 2 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
 • 1 người địa phương đề xuất

Tiệm bánh

Quán cà phê
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
0