Chuyển đến nội dung

Điểm tham quan và địa danh tại Wakayama

Bảo tàng nghệ thuật

Bảo tàng Nghệ thuật
  • 1 người địa phương đề xuất

Bảo tàng lịch sử

Nơi ngắm cảnh tuyệt đẹp

Không gian ngoài trời tuyệt vời khác
  • 2 người địa phương đề xuất

Di tích lịch sử

Shrine
  • 3 người địa phương đề xuất
Đường mòn
  • 1 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
  • 1 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
  • 1 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
  • 1 người địa phương đề xuất

Tour tham quan nghệ thuật và bảo tàng

Thư viện

0