Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về viện bảo tàng từ người dân địa phương

Công viên
 • 204 người địa phương đề xuất
History Museum
79 Grzybowska1944.pl
 • 171 người địa phương đề xuất
Museum
3 al. Jerozolimskiewww.mnw.art.pl
 • 72 người địa phương đề xuất
Lâu đài
 • 61 người địa phương đề xuất
History Museum
6 Anielewiczawww.polin.pl
 • 90 người địa phương đề xuất
Phòng trưng bày nghệ thuật
3 plac Stanisława Małachowskiegozacheta.art.pl
 • 56 người địa phương đề xuất
Science Museum
20 Wybrzeże Kościuszkowskiewww.kopernik.org.pl
 • 109 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
1 Okólnikchopin.museum
 • 49 người địa phương đề xuất
Palace
10/16 Stanisława Kostki Potockiegowww.wilanow-palac.pl
 • 48 người địa phương đề xuất
Museum
22 Wybrzeże Kościuszkowskiewww.artmuseum.pl
 • 22 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
 • 17 người địa phương đề xuất
Museum
46/48 Krakowskie Przedmieściewww.prezydent.pl
 • 15 người địa phương đề xuất
History Museum
3 al. Jerozolimskiewww.muzeumwp.pl
 • 9 người địa phương đề xuất
History Museum
51 al. Jerozolimskiefotoplastikonwarszawski.pl
 • 17 người địa phương đề xuất
Palace
 • 17 người địa phương đề xuất