Chuyển đến nội dung
)

Những điều nên trải nghiệm tại West Point

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
University
  • 1 người địa phương đề xuất
Đồ ăn
$$
Nhà hàng Hàn Quốc
$$
Tiệm bánh
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“The hamburgers and chicken salad sandwiches are out of this world! The atmosphere is very pleasant and they have a big selection of delicious dipped ice creams. I highly recommend this restaurant. Also, it is downtown WestPoint ( a twin city with Lanett, AL) and there are other shops and restaurants there. ”
  • 1 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
Nhà hàng
$$
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
$$
  • 1 người địa phương đề xuất
Locality
“Fort Tyler is directly across the street from this home and within walking distance. The Battle of Fort Tyler was fought on these grounds and surrounding area eight days after the Civil War ended.”
  • 2 người địa phương đề xuất

Nhà hàng hàng đầu

Đồ ăn
Nhà hàng Hàn Quốc
Nhà hàng
“The hamburgers and chicken salad sandwiches are out of this world! The atmosphere is very pleasant and they have a big selection of delicious dipped ice creams. I highly recommend this restaurant. Also, it is downtown WestPoint ( a twin city with Lanett, AL) and there are other shops and restaurants there. ”
  • 1 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở West Point