Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Worli, Mumbai"

Đồ ăn và nhà hàng tại Worli

Nhà hàng hàng đầu

Quán cà phê
“Bar & Restaurant. Great for live jazz gigs on Thursdays and electro swing music on weekends. ”
 • 5 người địa phương đề xuất
Cửa hàng sandwich
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Pháp
“French-run tapas place in a characteristic neighbourhood! Excellent cocktails! Gets quiet noisy on weekend nights!”
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán bar
 • 1 người địa phương đề xuất

Quán cà phê

Quán cà phê
“Bar & Restaurant. Great for live jazz gigs on Thursdays and electro swing music on weekends. ”
 • 5 người địa phương đề xuất
Night Club
 • 3 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
“Love this place. Nice couch, spend as much time you want over great coffee and conversations.”
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Their decor reminds one of a quaint Portuguese cafe. The entrance to this place is a bit bleh but you kind forget that once you're inside.”
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
 • 1 người địa phương đề xuất
0