Chuyển đến nội dung

Đồ ăn và nhà hàng tại Xiacheng

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng lẩu
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
Nhà hàng
“A lot small eateries on the street. Open 24hrs. They taste better than they look. What should I say, if you like street food, that's the place.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất

Quán cà phê

Quán trà sữa
“A lot choices on both side of Xinhua road. Do have a walk on this road, you'll find any daily needs on it.”
  • 1 người địa phương đề xuất

Tiệm bánh

Tiệm bánh
“There is a free WI-FI near west lake !!! Every Starbuck Coffee has a free WI-FI.”
  • 1 người địa phương đề xuất
0