Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "시먼역, 寶慶路, 중정 구, 타이베이"

Đồ ăn và nhà hàng tại 시먼역

Nhà hàng hàng đầu

Quán mỳ
“到了西門町,不來吃阿宗麵線,等於白來西門町了喔,一定要來吃。就算不吃,也要看看這個奇景(大家都站著吃,哈哈)這樣一個小店面,竟然可以有辦法讓人家大排長龍的等待,周圍的商家一定很眼紅吧。 他們家的湯頭有加柴魚,所以味道很鮮美,加上大腸好吃、麵線很細,簡直說的我口水要流下來,你快去嚐嚐看。距離我們很近。 #5 mins walk from Simon's house#”
  • 20 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“This popcorn chicken is a classic Taiwanese snack. Most of my foreign friends like it. By this shop there is an alley and in the alley there are some good and inexpensive local food as well. ”
  • 3 người địa phương đề xuất
Nhà hàng

Quán cà phê

Store
  • 1 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh

Tiệm bánh

Tiệm bánh
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
0