Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Yankee Stadium, East 161st Street, Bronx, NY"

Đồ ăn và nhà hàng tại Yankee Stadium

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
“It's Hard Rock Cafe, within walking distance of your accommodation and attached to the legendary Yankee Stadium. Don't forget your selfie stick!”
  • 8 người địa phương đề xuất
Bít tết
0