Chuyển đến nội dung

Mua sắm tại Zone 15

Cửa hiệu hàng đầu

Grocery or Supermarket
 • 8 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
 • 4 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 3 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
10-05 Bulevar Rafael Landivarwww.supermercadoslatorre.com
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
1 18 Avenida Bwww.saulemendez.com
 • 3 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
 • 1 người địa phương đề xuất

Trung tâm mua sắm

Nhà thờ
10-05 Bulevar Rafael Landivarwww.cayala.com.gt
 • 51 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 12 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 4 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 4 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 1 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 2 người địa phương đề xuất

Chợ

Chợ
 • 6 người địa phương đề xuất
0