Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Zwaagdijk

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Health
  • 3 người địa phương đề xuất
The ultimate location for an atmospheric evening or event
  • 3 người địa phương đề xuất
Laundry
  • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
  • 1 người địa phương đề xuất
Route
  • 1 người địa phương đề xuất
Establishment
“Notre salle des fêtes du coin avec un café sympathique et très souvent des spectacles de variétés.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Công viên
  • 1 người địa phương đề xuất
Gas Station
“Cheap gas/diesel; There is also one on the Elbaweg Venhuizen, much closer! ”
  • 1 người địa phương đề xuất
Discount Store
Locality
“You can pick up grocery's or get local product to take home for friends and family. ”
  • 1 người địa phương đề xuất