5 nhà

Đang hiển thị 1/11 mục
Luxe
Biệt thự tại Russell
Cloud 9
4 giường
Ngày 01 - Ngày 06 tháng 10
₫29.966.940/đêm
Đang hiển thị 1/29 mục
Luxe
Biệt thự tại Totara North
Kauri Hill Estate
4 giường
Ngày 01 - Ngày 06 tháng 10
₫32.350.674/đêm
Đang hiển thị 1/10 mục
Luxe
Biệt thự tại Rawhiti
The Oke Beach House
18 giường
Ngày 31 tháng 10 - Ngày 06 tháng 11
₫29.966.940/đêm
Đang hiển thị 1/14 mục
Luxe
Biệt thự tại Tutukaka
Makoha Retreat
3 giường
Ngày 01 - Ngày 06 tháng 10
₫61.296.015/đêm
Đang hiển thị 1/14 mục
Luxe
Biệt thự tại Kerikeri
Somewhere on Inlet Road
10 giường
Ngày 04 - Ngày 10 tháng 10
₫324.187.810/đêm