Trải nghiệm trực tuyến

Tìm các hoạt động độc đáo do những người tổ chức trải nghiệm có một không hai dẫn dắt – trải nghiệm mọi hoạt động mà không cần rời khỏi nhà.

Bắt đầu trong 6 giờ tới

Bán chạy nhất

Hoa Kỳ
Cultivating Optimism with Deena Kastor
Từ Giá:₫573.834/người
Liên hiệp Anh
Championing you with Marilyn Okoro
Từ Giá:₫797.562/người
Liên hiệp Anh
Mind Mastery with Goldie Sayers
Từ Giá:₫957.075/người

Lập kế hoạch cho cuối tuần này

Nhật Bản
Meditation with a Japanese Buddhist Monk
Từ Giá:₫314.462/người
Vương quốc Anh
Harry Potter Magical London Virtual Tour
Từ Giá:₫478.538/người
Trung Quốc
Healthy Game--Live Like Animals
Từ Giá:₫206.001/người

Thích hợp cho nhóm

Ý
Pasta with the Grandmas
Từ Giá:₫872.259/người
Vương quốc Anh
Korean Food Revolution
Từ Giá:₫478.538/người
Hàn Quốc
Master Korean Food with a Kimchi Chef
Từ Giá:₫299.126/người