Lập kế hoạch cho cuối tuần này

Nhật Bản
Meditation with a Japanese Buddhist Monk
Từ Giá:₫311.975 /người
Ý
Pasta with the Grandmas
Từ Giá:₫752.823 /người
Ấn Độ
Explore Jaipur, The Royal City of India
Từ Giá:₫269.699 /người
Nhật Bản
Healing Concert Cellist & Japanese Monk
Từ Giá:₫183.649 /người
Indonesia
Haunted Mansion Escape Room Mystery Game
Từ Giá:₫437.892 /người
Mê-hi-cô
Mezcal & Tequila Cocktail Masterclass
Từ Giá:₫686.765 /người
Pháp
A fabulous day in Paris with a Parisian
Từ Giá:₫430.185 /người
Ý
Luca & Lorenzo, Our Family Pasta Recipe
Từ Giá:₫806.596 /người
Trung Quốc
Tai Chi-Live Like Animals-No Sedentary
Từ Giá:₫201.571 /người
Colombia
Learn To Make Argentine Empanadas
Từ Giá:₫356.918 /người
Ấn Độ
✨Celebrate Diwali (Festival of Lights) & all about Hinduism✨
Từ Giá:₫224.491 /người
Ấn Độ
Walk in to the Taj Mahal with a professional Tour Guide
Từ Giá trước đây:₫216.750 Giá chiết khấu:₫0 /người
Mê-hi-cô
Make Mexican Street Tacos with a Pro Chef
Từ Giá:₫486.459 /người
Malaysia
Andrew Lee Magic
Từ Giá:₫820.641 /người
Trung Quốc
Fun Giant Panda Time With a Nature Guide
Từ Giá:₫265.224 /người
Hy Lạp
'True vs False' Funny Historical Game
Từ Giá:₫430.185 /người
Vương quốc Anh
Happy Hour n' a Half Cocktail Game Show
Từ Giá:₫472.025 /người
Argentina
Fun Argentine Wine Class with Local Somm
Từ Giá:₫455.173 /người
Ấn Độ
Interactive Indian cooking class with us
Từ Giá:₫557.356 /người
Hoa Kỳ
Living Room Legends Scavenger Hunt Game
Từ Giá:₫318.621 /người