Chuyển đến nội dung
Street Address

16 Chemin Nordik

2 người địa phương đề xuất ·

Gợi ý từ người dân địa phương

Philip
Philip
November 18, 2012
This outdoor Nordic-style spa resort has hot pools, cold pools, waterfalls, steam rooms, saunas, massages, etc. It's least busy late morning/early afternoon weekdays, and it's amazing!
Mel
Mel
July 29, 2011
Really nice Spa, restaurant on site as well

Những điều độc đáo nên trải nghiệm gần đó

Vị trí
16 Chemin Nordik
QC, J9B 2P7