Chuyển đến nội dung
Nhà hàng

Harbour Tandoori Grille

Những điều độc đáo nên trải nghiệm gần đó

Nơi ở lân cận

Vị trí
416 Queens Quay W
Toronto, Ontario M5V
Số điện thoại(416) 368-7779